Gewoon even doen

Iemand die expert is in zijn vakgebied, is nog geen expert over het leven van een ander. Daarom zijn adviezen -hoe goed ook- soms onvoldoende om iemand te motiveren tot ander gedrag.

Soms besef je intuïtief wat goed is voor de ander. En lijkt het ook nog eens heel gemakkelijk om te doen. Maar je weet niet wat hij in zijn leven heeft meegemaakt of wat er van binnen bij hem speelt. Je gesprekspartner ervaart misschien dat veranderen veel moeilijker is dan jij kunt verzinnen. Evenmin weet je welke positieve ervaringen uit zijn leven nu helpend kunnen zijn.

 

Adviseren over het ‘wat’, motiveren bij het ‘hoe’

Als expert, begeleider of adviseur kun je je gesprekspartner heel goed helpen met het ‘wat’. Welke maatregelen, acties of veranderingen zijn nuttig?

Als het gaat om het hoe, heb je de motivatie en zelfwerkzaamheid van je gesprekspartner nodig. Maar als degene tegenover jou je steeds met grote vragende ogen aankijkt? Hoe kun je hem daartoe aanzetten?

 

Op je handen zitten

Hier kan de uitdagende manier van helpen uitkomst bieden. Helpen door niet te helpen. Hoe paradoxaal het ook klinkt, je geeft de ander twee heldere boodschappen:

  1. Jij gaat het niet voor hem oplossen.
  2. De ander hoeft niet gered te worden, hij kan zichzelf redden.

Door op je handen te zitten, wakker je eigenaarschap, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid aan. Hoe eenvoudig kan het zijn?

 

Houvast voor ‘niet helpen’

Maar op je handen zitten is beslist niet altijd makkelijk. Vooral niet wanneer je zelf heel goed ziet wat er nodig is en de oplossing in jouw ogen helemaal niet moeilijk lijkt. ‘Hij moet het gewoon even doen’.

Wanneer ‘niet helpen’ lastig is, kan de provocatieve stijl houvast bieden. De basishouding van warmte, humor en uitdaging helpen je om er vanuit te gaan dat mensen sterker zijn dan je denkt’. Provocatieve interventies behoeden je ervoor zelf eigenaar van het probleem te worden. En bied je deze interventies aan binnen een veilig kader? Dan helpt het de ander sterker te worden en in beweging te komen.

Gewoon even doen 😄

 

Wil je eens kennis maken met de provocatieve stijl? Dat kan hier